Monitoring wysypiska śmieci i odpadów przemysłowych, komunalnych

Monitoring wysypiska śmieci i odpadów przemysłowych, komunalnych

Monitoring wysypiska śmieci i odpadów przemysłowych, komunalnych

Art. 25  
6a. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. 
 
6b. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu.
 
6d. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. 
 
6e. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do właściwego przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.”,
 

Minister Środowiska miał również wydać rozporządzenie określające szczegóły monitoringu (wcześniejszy projekt podsyłałam). Do dnia dzisiejszego rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane, więc nadal nie mamy pewności, czy w takim kształcie będzie ono zachowane. Jednak przepisy, które przywołałam wyżej mają obowiązywać od 5 marca. Warto zwrócić uwagę, że samo rozporządzenie mówi o szczegółach monitoringu, które będą z kolei obowiązywać teoretycznie - wg projektu - w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia. 

Reasumując: 
- monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów teoretycznie należy wprowadzić od 5 marca 2019 r. 
- praktycznie - techniczne możliwości będą określone dopiero w rozporządzeniu. Ale jeśli rozporządzenie wejdzie  w życie, trzeba będzie koniecznie wykonać monitoring zgodnie z harmonogramem określonym w tym rozporządzeniu i zgodnie z wszystkimi jego wymaganiami. 

z obawy o wypalanie śmieci i odpadów musi być wykonany monitoring wizyjny na składowiskach odpadów

 - w zakładach komunalnych, na wysypiskach, w fabrykach i zakładach przemysłowych w miejscu składowania niebezpiecznych odpadów

WYKONUJEMY:

  1. PROJEKTY monitoringu
  2.  kosztorysy monitoringu
  3. opisy techniczne zamówienia
  4. przedmiary monitoringu

ANALIZY techniczne

WIZJE LOKALNE

  • Wykonujemy monitoring 
  • serwerownie,
  • dostarczamy sprzęt 
  • montujemy kamery cyfrowe, termowizyjne
  • Posiadamy doświadczenie i zasoby
  • Dajemy 3 lata gwarancji 
Monitoring wysypiska śmieci i odpadów przemysłowych, komunalnych

Monitoring wysypiska śmieci i odpadów przemysłowych, komunalnych

 

 

monitoring wysypiska śmieci,
monitoring składowiska odpadów,
monitoring masarni,
monitoring ubojni,
monitoring mięsa,

monitoring odpadów przemysłowych w zakładach produkcyjnych  i fabrykach,

monitoring wysypiska śmieci i odpadów,
monitoring ubojni i masarni,
monitoring wysypiska śmieci i odpadów,
monitoring ubojni i masarni,
monitoring składowiska odpadów,
monitoring składowiska odpadów komunalnych,
monitoring wizyjny,
kamery monitoring,
systemy monitoringu,
 
Monitoring mięsa lub produkcji mięsa,

http://nowa.infomech.pl/

 

Opublikowany przez INFOMECH Wtorek, 5 marca 2019

https://pin.it/m4nus4zcm2krmu

 

https://search.google.com/local/posts?q=INFOMECH+-+Monitoring,+Alarmy,+Sieci+LAN,+Us%C5%82ugi+informatyczne,+Elektroinstalacje+Genera%C5%82a+Leopolda+Okulickiego+95&ludocid=13231323237485102556#lkt=LocalPoiPosts&lpstate=pid:4924575091838037926&trex=m_t:lcl_akp,rc_f:nav,rc_ludocids:13231323237485102556