PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE

5a8e864d98e95ea34aebecf37575bae8bfba8470

 

Wykonujemy przyłącza urządzeń elektrycznych tj. kuchenki elektryczne, automatyczne rolety, bramy garażowe lub bramy wjazdowe, a także przyłącza elektryczne dla systemów klimatyzacji czy urządzeń grzewczych. Poza tym zajmujemy się wykonywaniem podstawowych instalacji elektrycznych, łącząc sieć energetyczną niskiego napięcia z instalacją odbiorczą. Wykonanie tego typu instalacji to podstawowy warunek dostępu do energii elektrycznej z sieci. Tego typu przyłącze trzeba zatem wykonać w każdym nowo wybudowanym domu mieszkalnym oraz we wszystkich innych budynkach, które chcą mieć stały dostęp do energii elektrycznej. Nasza firma wykonuje nowe przyłącza urządzeń, jak również zajmuje się wymianą instalacji i przebudową istniejących, ale zużytych lub wadliwie działających przyłączy energetycznych. Możemy chociażby pomóc z zamianie instalacji napowietrznej, na instalację podziemną, co jest nie tylko rozwiązaniem bardziej estetycznym, ale również bardziej bezpiecznym w codziennym użytkowaniu – mniejsze ryzyko uszkodzenia przewodów doprowadzających prąd do budynku.

Przyłącza elektryczne są to urządzenia lub ich zespoły, które mają za zadanie łączyć sieć energetyczną niskiego napięcia z instalacją odbiorczą. Przyłącze składa się z zabezpieczenia głównego obiektu budowlanego oraz układu pomiarowy, który służy do rozliczania z Zakładem Energetycznym za dostawę energii elektrycznej.  Wysokość mocy przyłączeniowej określa właściciel obiektu budowlanego. Na wysokość mocy wpływa ilość oraz rodzaj odbiorników, które są zainstalowane na terenie obiektu budowlanego.

Istnieją różne rodzaje przyłączy:

  • kablowe - instalacja jest połączona z siecią energetyczną za pomocą kabla podziemnego. Instalacja jest podłączona do siebie przez złącze kablowo-pomiarowe lub kablowe. Samo złącze znajduje się w granicy działki. W takim złączu znajduje się licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenia główne.
  • napowietrzne - jest możliwe do wykonania tylko wtedy, gdy w pobliżu budynku przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Rys. 1 Przyłącze z linii napowietrznej niskiego napięcia przewodami nieizolowanymi doprowadzone na stojak dachowy lub na izolatory na ścianie budynku Rys. 2 Przyłącze z linii napowietrznej niskiego napięcia wykonane kablem ziemnym

Rys. 1 Przyłącze z linii napowietrznej niskiego napięcia przewodami nieizolowanymi doprowadzone na stojak dachowy lub na izolatory na ścianie budynku
Rys. 2 Przyłącze z linii napowietrznej niskiego napięcia wykonane kablem ziemnym

przy przy2