Monitoring wysypiska śmieci oraz składowania odpadów przemysłowych i komunalnych

Każdy pożar stwarza olbrzymie zagrożenie – warunki atmosferyczne mogą przyczyniać się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, środowisko naturalne ulega degradacji, nie mówiąc o konieczności ewakuacji przebywających w pobliżu osób. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, kiedy płoną wysypiska śmieci. Substancje, które wydzielają się do atmosfery w czasie takiego pożaru są nie tylko szkodliwe, ale przede wszystkim znacznie utrudniają akcje gaśniczą.

Narastająca liczba incydentów związanych z podpaleniami miejsc składowania odpadów skłoniła polityków do znowelizowania ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz gospodarki śmieciowej. W myśl przedstawionego we wrześniu 2017 roku projektu, monitoring wysypisk śmieci ma być obowiązkowy, a nagrania przez 30 dni muszą być przechowywane na odpowiednich nośnikach, tak aby podczas kontroli z inspektoratu mogły zostać przedstawione dokonującemu audytu pracownikowi, a w razie domniemanego podpalenia, służyć jako dowód w sprawie.

Projekt nowelizacji stawia przed systemami monitoringu szereg nowych wymagań. Instalacje oferowane przez naszą firmę spełniają wszystkie konieczne wytyczne. Nie tylko pozwalają na całodobowy zapis obrazu i szybką identyfikację przebywających w polu widzenia kamer osób, ale również zabezpieczone są przed kradzieżą, zniszczeniem i ingerencją osób niepowołanych. Przed każdą realizacją przeprowadzamy dokładną wizję lokalną – na jej podstawie sporządzamy projekt, który dopasowany będzie do wymagań obiektu i zgodny z warunkami ujętymi w ustawie, a także szczegółowy kosztorys. Wykorzystujemy wyłącznie wydajny sprzęt wysokiej jakości, a na całość usługi dajemy 3-letnią gwarancję.

Monitoring wizyjny w miejscu składowania obszarów będzie inwestycją przede wszystkim w bezpieczeństwo oraz przyszłe oszczędności - każdy pożar generuje olbrzymie straty, zarówno jeśli chodzi o zniszczone środowisko naturalne i zanieczyszczenie powietrza, skomplikowaną i wielogodzinną akcję gaśniczą, a także usuwanie skutków działania płomieni i pogorzeliska.