MONITORING W FIRMIE

moni

Podstawowy cel monitoringu w firmie to lepsze zabezpieczenie obiektu od ryzyka wtargnięcia na jego teren osób niepożądanych, od aktów wandalizmu czy ryzyka kradzieży przedmiotów stanowiących wyposażenie firmy lub produktów sprzedawanych przez taką firmę. Monitoring dla firmy średniej wielkości to system składający się zwykle z kilku lub kilkunastu kamer i rejestratora lub rejestratorów ściągających sygnał, a także z urządzeń do zapisu obrazu, czyli komputera wyposażonego w dysk lub kilka dysków twardych o znacznej pojemności. Monitoring dla firmy może opierać się na urządzeniach analogowych lub cyfrowych, na stworzonej na potrzeby monitoringu instalacji niskonapięciowej i instalacji teletechnicznej (okablowanie kamer) lub na łączności bezprzewodowej, gdy klient zdecyduje się na zakup nowoczesnych cyfrowych kamer IP. Nasza firma może zająć się całością prac związanych z przygotowaniem monitoringu dla firmy małej, średniej lub dużej wielkości, wykonując niezbędną instalację elektryczną i teletechniczną, zajmując się wyborem odpowiedniej kategorii sprzętu, jego montażem i konfiguracją, a w późniejszym czasie również jego konserwacją i obsługą serwisową.

Zabezpieczenie przedsiębiorstwa

Kwestie związane z bezpieczeństwem przedsiębiorstwa to nie tylko kwestie związane z fizyczną ochroną budynków firmowych, ale także kwestie związane z bezpieczeństwem sieci komputerowej czy bezpieczeństwem danych przechowywanych na firmowych serwerach. W jednym i drugim przypadku o poziomie zabezpieczeń najczęściej decyduje sam właściciel firmy, który albo ma świadomość istniejących zagrożeń i decyduje się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w firmie, albo tego typu zagrożenia lekceważy, co bardzo często kończy się dla niego przykrymi konsekwencjami.

Jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem fizycznym firmowych nieruchomości, najczęściej korzysta się z trzech różnych systemów zabezpieczeń, które mogą działać oddzielnie lub być ze sobą połączone. Te systemy zabezpieczeń to monitoring wizyjny, systemy alarmowe oraz systemy kontroli dostępu. Jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem informatycznym, na pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z odpowiednim zabezpieczeniem połączenia sieciowego (konfiguracją sieci LAN/WLAN), a także z wprowadzeniem dodatkowych zabezpieczeń w systemie komputerowym m.in. przez instalację odpowiedniego oprogramowania, systematyczną konserwację systemu, jego aktualizację i konfigurację. W bezpieczeństwie informatycznym firmy dużą rolę odgrywają także bezpośredni użytkownicy systemu komputerowego (pracownicy), którzy muszą mieć świadomość istniejących zagrożeń i którzy powinni stosować się do obowiązujących w firmie zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci komputerowej.

Ochrona budynków

Profesjonalna ochrona budynków składa się z wielu różnych elementów, które w połączeniu ze sobą wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnątrz budynku oraz w jego najbliższym otoczeniu. Techniczne elementy systemu zabezpieczeń budynku to przede wszystkim zabezpieczenia wizyjne, systemy alarmowe oraz systemu kontroli dostępu. W przypadku zabezpieczeń wizyjnych mowa o systemach monitoringu, składających się z wielu kamer, które pozwalają na prowadzenie bezpośredniego podglądu całej przestrzeni znajdującej się w polu widzenia obiektywów, a także na zapisywanie tego obrazu w cyklu ciągłym lub alarmowym. Drugi rodzaj technicznego zabezpieczenia budynku to systemy alarmowe, które ostrzegają przed wtargnięciem na teren danego obiektu osób niepożądanych, a także przed pojawieniem się innego rodzaju zagrożeń, chociażby ognia. Trzeci rodzaj zabezpieczenia technicznego dedykowany jest dla obiektów wymagających szczególnej ochrony, dysponujących wrażliwymi danymi, zajmujących się produkcją lub sprzedażą niebezpiecznych materiałów itp. W takich budynkach zwykle instaluje się specjalistyczne urządzenia kontroli dostępu, które pozwalają na podzielenie budynku na strefy, z których korzystać mogą jedynie upoważnione do tego osoby/wybrani pracownicy przedsiębiorstwa lub instytucji.


RODZAJE ROZWIĄZAŃ:

Monitoring małej firmy handlowo-usługowej

ZAPLECZE, MAGAZYN, SKLEP

Specyfikacja obiektu
Firma handlowo usługowa zajmuje jednopiętrowy budynek. Na parterze 2 znajduje się sklep o powierzchni 200m oraz dodatkowe pomieszczenia magazynowe wraz z obsługą dostaw i wysyłek dla klientów internetowych. Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe i część magazynu. Przed sklepem znajduje się niewielki parking. Front sklepu przylega do jednej z ruchliwych ulic. Wejście od zaplecza jest słabo oświetlone i niewidoczne dla osób postronnych.

Zagrożenia
Do głównych zagrożeń w porze dziennej należy ryzyko kradzieży drobnych produktów sprzedawanych w sklepie. Monitoring chronić ma również placówkę przed włamaniem w nocy, gdy sklep jest nieczynny. Instalacja z założenia powinna być widoczna tak, aby jej obecność pełniła rolę odstraszającą oraz prewencyjną.

Rozwiązanie
Powierzchnia obiektu oraz specyfika i ryzyko zagrożeń pozwala na zastosowanie systemu monitoringu analogowego średniej wielkości – 8 punktów obserwacji. Nowoczesne kamery i rejestratory potrafią pracować w rozdzielczości oznaczonej jako WD1 lub 960H (rozdzielczość 960 x 576 pikseli). W porównaniu do standardowej rozdzielczości D1 (720x576), WD1 dostarcza 25% więcej informacji przy panoramicznym trybie wyświetlania. Urządzenia pracujące w standardzie WD1 są kompatybilne ze starszymi odpowiednikami, jednak w takim przypadku rozdzielczość będzie ograniczona starszą i gorszą technologią.

Wybór rejestratora
Ze względu na ilość punktów obserwacji i charakter potencjalnych zagrożeń, odpowiednim dla tego rodzaju instalacji jest rejestrator analogowy Ultimax 1408 M72408, nagrywający obraz z rozdzielczością WD1@15kl./s na jednym dysku 4TB, co pozwala na zapis ponad 20 dni nagrań w trybie ciągłym.

Wybór kamer
Do obserwacji wewnątrz wybrano kamery u-cam 650. Posiadają one mechaniczny filtr podczerwieni ICR, dzięki któremu kolory przy oświetleniu światłem widzialnym są bardzo żywe, a przy braku tego światła potrafią wykorzystać światło generowane przez reflektor podczerwieni Redbeam IRD120. Na zewnątrz najlepszym wyborem była kamera n-cam 670 z solidnym reflektorem podczerwieni pozwalającym oświetlić teren na odległość 30m. Wszystkie kamery służące do obserwacji cechuje wysoka rozdzielczość i czułość.

Wybór toru transmisyjnego
Połączenie pomiędzy kamerami i rejestratorem - Przewód NETSET UTP 5e E1408 +transformatory wideo Etrix.

Opis wykonanej instalacji
Rejestrator Ultimax 1408 umieszczono w serwerowni. Obraz z kamer podglądany jest sporadycznie, dlatego też ważna jest odstraszająca rola monitoringu. Wyjście BNC podłączone zostało do monitora zawieszonego nad wejściem, dzięki czemu osoby wchodzące do sklepu informowane są o obecności monitoringu. Na obszarze sklepu rozlokowano kamery u-cam 650 i reflektory podczerwieni Redbeam IRD120. Zasilanie doprowadzone zostało niezależnie, wideo natomiast zostało przesłane skrętką komputerową z zastosowaniem transformatorów pasywnych Etrix. Identycznie rozwiązano problem okablowania w pomieszczeniach biurowych. Na zewnątrz zainstalowane zostały na odpowiedniej wysokości kamery n-cam 670, rejestrujące osoby wchodzące, zdarzenia na parkingu, dostawy towaru oraz wysyłany towar. Kamery te zostały też zamontowane wewnątrz w pomieszczeniach magazynowych, ze względu na panujące tam zmienne temperatury. Dostęp do nagrań możliwy jest lokalnie. Wybrani pracownicy mają przydzielone własne konta co umożliwia im zdalną pracę z rejestratorem. Tryb pracy został skonfigurowany w taki sposób, aby w czasie godzin otwarcia firmy nagrywanie odbywało się w trybie ciągłym, natomiast w pozostałym czasie zapis aktywuje detekcja ruchu.

1

1

 


Monitoring rozległego zakładu przemysłowego

WERSJA ANALOGOWA

Specyfikacja obiektu
Zakład produkcyjny o powierzchni 900m . Na ogrodzonym terenie obiektu znajduje się budynek, w którym prowadzona jest produkcja, magazyn, budynek przeznaczony dla administracji oraz parking. Ogrodzony teren posiada ochronę, która kontroluje osoby i pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające.

Zagrożenia
Monitoring służyć ma podniesieniu bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych. Kamery obserwujące teren otwarty wspomagać mają ochronę, zmniejszając ryzyko kradzieży, natomiast kamery wewnętrzne nadzorować pracę maszyn i pracowników. Monitoring stanowić ma archiwum dla tranzytu towarów z i do zakładu.

Rozwiązanie
Specyfika obiektu determinuje wykorzystanie w tej sytuacji monitoringu rozproszonego składającego się z kilku rejestratorów, kamer typu box wysokiej jakości umieszczonych w obudowach, kamer PTZ. System ma być na bieżąco obsługiwany przez pracowników ochrony.

Wybór rejestratora
Duża ilość względnie małych pomieszczeń sprawia, że wykorzystanie monitoringu analogowego jest uzasadnione. Charakter procesów wymusza nagrywanie płynnego obrazu w najwyższej rozdzielczości 4CIF. Obsługa kilku urządzeń i kamer obrotowych powinna być maksymalnie uproszczona i odbywać się przy pomocy pulpitu sterowniczego. Wykorzystane rejestratory to ULTIMAX 1316.

Wybór kamer
Zostały wybrane kamery cechujące się wysoką jakością: zarówno wykonania jak i obrazu. Kamery stacjonarne to kamery oparte o procesor sygnałowy Sony Effio-E, który zapewnia przejrzysty obraz nawet przy trudnych warunkach oświetleniowych. Kamera PTZ PH-33 posiada szerokie możliwości konfiguracji.

Wybór toru transmisyjnego
Połączenia pomiędzy kamerami i rejestratorem - skrętka zewnętrzna NETSET UTP PE 5e E1412 + transformatory wideo Etrix.

Opis wykonanej instalacji
Główne pomieszczenie ochrony znajduje się w biurowcu. Ze względu na zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych rejestratory zostały umieszczone w szafie rack w zamkniętym pomieszczeniu. Teren wokół zakładu monitorowany jest przy pomocy kamer u-cam 650 z obiektywami Jensen M2136 umieszczonych w podgrzewanych obudowach Marathon MH-806/12 M5406. To samo rozwiązanie wykorzystano przy bramie wjazdowej – rejestrowane są pojazdy wjeżdżające i opuszczające zakład. Aby zmniejszyć liczbę punktów wizyjnych, parking oraz przestrzeń pomiędzy halami monitorowana jest kamerami szybkoobrotowymi PH-33 z ustalonymi na stałe trasami patrolowymi. Magazyn i pomieszczenia nieogrzewane monitorowane są przy pomocy kamer kompaktowych Sunell IRC59/21AKDN M11289, a pomieszczenia biurowe, dla zapewnienia komfortu osób tam przebywających, nadzorują dyskretne kamery sufitowe CAM660 M10771. Ze względu na odległości pomiędzy kamerami i rejestratorami, do transmisji wizji wykorzystano pasywne transmitery Etrix dla 4 i 8 kanałów. Przewody poprowadzone zostały specjalną magistralą do punktu zbiorczego. W pomieszczeniu ochrony umieszczono 2 rejestratory ULTIMAX 1316 M72316. Do każdego z nich podłączono monitor (na wyjściu HDMI), mysz (USB + przedłużacz). Oba rejestratory spięte zostały w sieć wraz z dedykowanym pulpitem sterowniczym DS-1003, pozwalającym na szybkie sterowanie zarówno menu urządzenia, jak i kamerami obrotowymi. Dla kamer obserwujących strefy zamknięte oraz dla kamer w pomieszczeniach zamkniętych w nocy zdefiniowano zdarzenia alarmowe, które w razie potrzeby uruchamiają wyjścia alarmowe i procedury pomagające ochronie nadzorować rozległy teren obiektu. Dla wybranych osób z zarządu zestawione zostało połączenie online, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie zakładu na żywo w biurze, jak również w dowolnym miejscu przez telefon komórkowy. Lista bezpiecznych adresów IP oraz zaufanych MAC adresów filtruje niepożądane połączenia oraz próby zalogowania się z nieautoryzowanych miejsc.

1


Tani monitoring 1080p z zapisem na komputerze z darmowym oprogramowaniem

 

MONITORING BIURA

Specyfikacja obiektu
Duże i małe nieoświetlone w nocy pomieszczenia biurowe oraz korytarz. W budynku nie ma stróża nocnego, stąd jest konieczność monitoringu wideo 24 godziny na dobę.

Zagrożenia
W biurach znajdują się komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, istnieje zatem duże ryzyko włamania oraz utraty sprzętu wraz z zawartymi na nich danymi.

Rozwiązanie
Ze względu na mały budżet firmy należy zamontować możliwie tanie kamery zapewniające wysoką jakość obrazu. Rejestracja materiału wideo powinna być realizowana na zakupionym wcześniej serwerze danych. Aby skontrolować czy na terenie firmy po godzinach pracy, nie przebywają nieuprawnione osoby, podgląd z kamer powinien być dostępny przez internet oraz smartphone'a.

Wybór rejestratora
Obraz rejestrowany jest na komputerze PC z zainstalowanym darmowym oprogramowaniem NVMS dołączonym do kamer. Komputer służy jednocześnie do zapisu wideo jak i podglądu „na żywo” widoku z pomieszczeń oraz przeglądania archiwalnych nagrań.

Wybór kamer
System monitoringu obejmujący swoim zasięgiem wszystkie pomieszczenia i korytarze został oparty na jednym modelu kamery - Sunell SN-IPV54/14ZDR K1698. Jest ona doskonałym rozwiązaniem w instalacjach, w których priorytetem są małe wymiary kamery i jej dyskretne umiejscowienie. K1698 posiada wbudowany obiektyw 3,6mm pozwalający na obserwację pomieszczeń pod dużym kątem, bez konieczności regulacji obiektywu. Dioda superflux oraz mechaniczny filtr podczerwieni pozwala na skuteczne doświetlenie otoczenia nawet przy zerowym oświetleniu.

Wybór toru transmisyjnego
Połączenie pomiędzy kamerami IP i komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem odbywa się po skrętce.

Opis wykonanej instalacji
W proponowanym poniżej rozwiązaniu wykorzystano 6 kamer IP firmy Sunell SN-IPV54/14ZDR K1698. Zamontowano po jednej sztuce K1698 2 w małych pomieszczeniach (8m ) oraz 2 kamery tego samego modelu w dużym pokoju. Pozwalają one na podgląd obrazu za pomocą telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej, a także na dwukierunkową transmisję audio. Oświetlacze w kamerach zapewniają widzialność nawet w zupełnych ciemnościach, pozwalając w ten sposób na późniejsze odtworzenie wszystkich zaistniałych w nocy zdarzeń. Kamery wpięte są za pomocą skrętki komputerowej do switcha PoE ULTIPOWER 0098af zapewniając łączność z oprogramowaniem NVMS oraz zasilanie wszystkich urządzeń. Dodatkowo możliwy jest podgląd za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej lub smartphone'a z systemem Android lub iOS.

1


MONITORING HOTELU

Specyfikacja obiektu
Monitorowany jest czteropiętrowy hotel w zabytkowym centrum miasta wraz z terenem od strony głównej ulicy, gdzie goście hotelowi parkują swoje samochody

Zagrożenia
Wchodzenie osób nieupoważnionych na teren hotelu, niszczenie elewacji, włamania do samochodów należących do gości hotelowych.

Rozwiązanie
Megapikselowy monitoring klatek schodowych, korytarzy oraz terenu przed hotelem.

Wybór rejestratora
Rejestrator sieciowy, wolnostojący Signal NVR 2716 (16 kanałów) zwyjściem HDMI.

Wybór kamer
Kamery zewnętrzne, kompaktowe, megapikselowe IP o niewielkich wymiarach. Do monitoringu wnętrza użyto kamery megapikselowe, wewnętrzne, kopułowe.

Wybór toru transmisyjnego
Połączenia pomiędzy kamerami IP i serwerami - przewód NETSET UTP 5e E1408.

Opis wykonanej instalacji
Obiekt, zajmujący zabytkową kamienicę, został wyposażony w profesjonalny system CCTV IP, bazujący na niskobudżetowym rejestratorze Signal K2716 oraz kamerach Sunell o rozdzielczości 2 Mpix. Kamery kopułowe K1698, zasilane PoE, zostały zainstalowane na klatkach schodowych, a kamera kompaktowa K1685 na zewnątrz, zapewniając obserwację hotelowego parkingu. Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazu obsługa hotelu jest w stanie rozpoznać dużą ilość detali, takich jak twarze osób wchodzących, tablice rejestracyjne. Ułatwiło to wychwytywanie osób postronnych i samochodów nienależących do gości. Ustały też całkowicie akty wandalizmu zabytkowej elewacji kamienicy. Okablowanie strukturalne bazuje na skrętce wysokiej jakości NETSET E1408 oraz switchu PoE N29986. Obraz archiwizowany jest na rejestratorze Signal NVR2716 i wyświetlany na podłączonym bezpośrednio do niego monitorze. Eliminuje to konieczność podpinania komputerów klienckich tylko po to, aby podejrzeć obraz z kamer. Dla potrzeb inwestora zostało skonfigurowane połączenie zdalne z rejestratorem. Operator ma możliwość bieżącego podglądu oraz przeglądania archiwalnych zdarzeń z każdego miejsca na świecie za pomocą sieci Internet (PC oraz telefon komórkowy).

1

1


 

Opisy oraz zdjęcia pochodzą ze strony: www.dipol.com.pl