Wykonaliśmy monitoring wizyjny cctv ip hikvision oraz alarm satel w frmie JBSTAL Stalowa Wola spółka wobi stal

Wykonaliśmy monitoring wizyjny cctv ip hikvision w frmie JBSTAL Stalowa Wola

Wykonaliśmy monitoring wizyjny cctv ip hikvision w frmie JBSTAL Stalowa Wola

 

Wykonano:

 - montaż monitoringu cctv ip

 - modernizacja sieci komputerowej

 - montaż systemu alarmowego satel

 - konfiguracja i programowanie

 

Wykonaliśmy monitoring wizyjny cctv ip hikvision oraz alarm satel w frmie JBSTAL Stalowa Wola spółka wobi stal

Wykonaliśmy monitoring wizyjny cctv ip hikvision oraz alarm satel w frmie JBSTAL Stalowa Wola spółka wobi stal

Wykonaliśmy monitoring wizyjny cctv ip hikvision oraz alarm satel w frmie JBSTAL Stalowa Wola spółka wobi stal

Wykonaliśmy monitoring wizyjny cctv ip hikvision oraz alarm satel w frmie JBSTAL Stalowa Wola spółka wobi stal

 

Jakie korzyści osiągniesz, decydując się na monitoring z InfoMech?

  • Większe bezpieczeństwo. Monitoring podnosi poziom bezpieczeństwa w sposób bezpośredni i pośredni. Po pierwsze zapis wideo może być dowodem w sprawie przestępstwa lub wykroczenia popełnionego na terenie obiektu. Po drugie monitoring ma działanie odstraszające, zapobiegając kradzieżom czy chuligańskim wybrykom.
  • Wyższy poziom ochrony. Obiekt objęty monitoringiem jest bezpieczniejszy dla jego użytkowników, a także dla pracowników. Mienie znajdujące się na terenie takiego obiektu jest lepiej chronione i w mniejszym stopniu narażone na kradzież lub zniszczenie.
  • Mniejsze ryzyko kradzieży. Ilość kradzieży w monitorowanych obiektach jest wyraźnie mniejsza niż w obiektach pozbawionych monitoringu.
  • Mniej aktów wandalizmu. Dzięki obecności kamer wandale są mniej skłonni do niszczenia mienia znajdującego się na terenie danego obiektu.
  • Niżesz koszty bieżącego utrzymania monitorowanego obiektu. Mniej aktów wandalizmu to mniejsze koszty konserwacji sprzętów i urządzeń technicznych wchodzących w skład podstawowego wyposażenia danego obiektu.
  • Większe zadowolenie użytkowników. Osoby korzystające z usług monitorowanego obiektu czują się bezpieczniejsze. Wiedzą, że dzięki rejestracji obrazu wideo w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń, łatwiej odnaleźć sprawcę takiego zdarzenia i przykładnie go ukarać.
  • Nadzór nad pracownikami i użytkownikami. Monitorowany obiekt to mniejsza liczba nadużyć ze strony pracowników i mniejsze ryzyko niepożądanych zachowań ze strony użytkowników. Świadomość tego, że jest się monitorowanym, to skuteczny sposób na  studzenie emocji.
  • Możliwość uzyskania podglądu na żywo z wybranych kamer. Dzięki nowoczesnym kamerom IP istnieje możliwość transmisji zapisu z oka kamery w czasie rzeczywistym przez Internet. Dzięki temu instytucja staje się bardziej transparentna i dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób.