Wykonaliśmy monitoring oczyszczalni ścieków w Rudniku nad sanem