Wykonaliśmy monitoring gminnego zakładu komunalnego w pysznicy

Wykonaliśmy monitoring gminnego zakładu komunalnego w pysznicy

Wykonaliśmy monitoring gminnego zakładu komunalnego  - składowiska odpadów