Monitoring Lasu – monitoring zwierzyny w lesie monitoring ambony Monitoring biłgoraj krasnik janów lubelski

Monitoring Lasu - monitoring zwierzyny w lesie monitoring ambony Monitoring biłgoraj krasnik janów lubelski

Monitoring Lasu - monitoring zwierzyny w lesie monitoring ambony Monitoring biłgoraj krasnik janów lubelski

 

Monitoring leśnych ostępów - zwierzyny oraz przyrody

 

Monitoring parkingu, placu budowy i innych terenów

 

Monitorowanie otwartej przestrzeni pełniącej określoną funkcję, na przykład parkingu dla samochodów czy placu budowy to skuteczny sposób na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa na terenie objętym systemem dozoru wizyjnego, a także na zebranie wartościowego materiału dowodowego, gdy dojdzie do kradzieży lub innego rodzaju nadużycia ze strony osób trzecich, lub pracowników.

 

Firma InfoMech zainstaluje monitoring w każdym wskazanym przez klienta miejscu, dostosowując projekt systemu monitoringu oraz sprzęt do charakterystyki takiego miejsca i specyficznych potrzeb klienta. Przygotujemy bezpłatną wycenę kosztów monitoringu dla konkretnego obiektu. W cenę monitoringu wliczamy koszt przygotowania infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej, zakup odpowiedniej liczby i typu urządzeń (kamer, rejestratorów, monitorów, dysków itp.), montaż i konfigurację sprzętu, a także gwarancję na wykonane przez nas usługi oraz zainstalowany przez nas sprzęt wizyjny.

 

Dlaczego warto monitorować plac budowy lub parking?

 

 • Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa – monitorowany teren jest mniej narażony na akty wandalizmu, na kradzieże i inne niepożądane zachowania zarówno ze strony jego codziennych użytkowników (pracowników), jak i ze strony osób trzecich.
 • W celu odstraszania – monitoring działa prewencyjnie, zniechęcając do niepożądanych zachowań. Instalacja systemu monitoringu na placu budowy czy terenie parkingu może przyczynić się zatem do zmniejszenia liczby kradzieży i innego rodzaju wykroczeń.
 • Dla lepszej ochrony mienia – utrwalony zapis wideo to wiarygodny materiał dowodowy dla policji, a w dalszej konsekwencji dla sądu lub ubezpieczyciela.
 • Dla zapewnienia lepszego nadzoru nad pracownikami – dzięki monitoringowi możemy kontrolować jak ze swoich obowiązków wywiązują się poszczególni pracownicy firmy.
 • W celu minimalizacji nadużyć – monitoring placu budowy czy parkingu może ograniczyć ilość nadużyć, tak ze strony pracowników, jak i użytkowników terenu objętego dozorem wizyjnym.

 

 

Monitoring obiektów użyteczności publicznej

 

Budowa infrastruktury pozwalającej na stworzenie skutecznego systemu monitoringu w obiekcie użyteczności publicznej tj. przedszkole, szkoła, przychodnia zdrowia, kościół i wielu innych to jeden z najlepszych sposobów na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w tego typu obiektach, na poprawę jakości obsługi osób korzystających z usług tego typu instytucji, na zmniejszenie kosztów ich utrzymania (kosztów napraw i konserwacji) czy zwiększenie czystości na ich terenie.

 

Nasza firma specjalizuje się w instalacji systemów monitoringu idealnie dopasowanych do potrzeb i charakterystyki różnorodnych obiektów pełniących różne funkcje publiczne. Oferujemy tradycyjne i nowoczesne rozwiązania dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych każdego z naszych klientów. Zapewniamy kompleksowe usługi związane z zaprojektowaniem systemu monitoringu, jego budową, konfiguracją i serwisowaniem. Oferujemy możliwość integracji systemu monitoringu z innymi systemami bezpieczeństwa, jak również możliwość budowy takich dodatkowych systemów, na przykład systemu alarmowego. Wykonamy bezpłatną wycenę kosztów monitoringu dla żłobka, przedszkola, szkoły, ośrodka służby zdrowia, kina, urzędu, a nawet kościoła.

 

Jakie korzyści osiągniesz, decydując się na monitoring z InfoMech?

 • Większe bezpieczeństwo. Monitoring podnosi poziom bezpieczeństwa w sposób bezpośredni i pośredni. Po pierwsze zapis wideo może być dowodem w sprawie przestępstwa lub wykroczenia popełnionego na terenie obiektu. Po drugie monitoring ma działanie odstraszające, zapobiegając kradzieżom czy chuligańskim wybrykom.

 

 • Wyższy poziom ochrony. Obiekt objęty monitoringiem jest bezpieczniejszy dla jego użytkowników, a także dla pracowników. Mienie znajdujące się na terenie takiego obiektu jest lepiej chronione i w mniejszym stopniu narażone na kradzież lub zniszczenie.

 

 • Mniejsze ryzyko kradzieży. Ilość kradzieży w monitorowanych obiektach jest wyraźnie mniejsza niż w obiektach pozbawionych monitoringu.

 

 • Mniej aktów wandalizmu. Dzięki obecności kamer wandale są mniej skłonni do niszczenia mienia znajdującego się na terenie danego obiektu.

 

 • Niżesz koszty bieżącego utrzymania monitorowanego obiektu. Mniej aktów wandalizmu to mniejsze koszty konserwacji sprzętów i urządzeń technicznych wchodzących w skład podstawowego wyposażenia danego obiektu.

 

 • Większe zadowolenie użytkowników. Osoby korzystające z usług monitorowanego obiektu czują się bezpieczniejsze. Wiedzą, że dzięki rejestracji obrazu wideo w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń, łatwiej odnaleźć sprawcę takiego zdarzenia i przykładnie go ukarać.

 

 • Nadzór nad pracownikami i użytkownikami. Monitorowany obiekt to mniejsza liczba nadużyć ze strony pracowników i mniejsze ryzyko niepożądanych zachowań ze strony użytkowników. Świadomość tego, że jest się monitorowanym, to skuteczny sposób na  studzenie emocji.

 

 • Możliwość uzyskania podglądu na żywo z wybranych kamer. Dzięki nowoczesnym kamerom IP istnieje możliwość transmisji zapisu z oka kamery w czasie rzeczywistym przez Internet. Dzięki temu instytucja staje się bardziej transparentna i dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób.