Biuro Projektowe INFOMECH

Nasze usługi projektowe obejmują:

Elektroniczne systemy ochrony i monitoringu infrastruktury krytycznej
(węzłów telekomunikacyjnych, stacji elektroenergetycznych);

Systemy integracji i nadzoru pełnej infrastruktury i automatyki budynków oraz systemów bezpieczeństwa,
elektroniczne systemy ewidencjonowania kluczy (deponowania, wydawania, rejestrowania i nadzoru);

Elektroniczne systemy zabezpieczeń (systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN),
systemy kontroli dostępu SKD, systemy rejestracji czasu pracy RCP, systemy telewizji przemysłowej CCTV);

Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej (PPOŻ),
systemy gaszenia gazem, aerozolowe systemy gaśnicze;

Kancelarie tajne oraz inne pomieszczenia służące do przetwarzania
i przechowywania informacji niejawnych;

Magazyny i obiekty do wytwarzania i przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

Instalacje i sieci elektroenergetyczne (instalacje zasilania podstawowego, rozdzielnie elektryczne,
agregaty prądotwórcze) i teletechniczne (instalacje sieci LAN, serwerownie, krosownice);

Instalacje SRK (Sterowanie Ruchem Kolejowym) na stacjach i przejazdach kolejowych
oraz kompleksowy montaż urządzeń EOR na stacjach kolejowych i peronach;